Uvoz podatkov v Minimax preko XML-ja

 

Uvoz podatkov v Minimax preko XML-ja:

1. Izberemo meni > Nastavitve organizacije > Uvozi podatkov > Uvoz iz XML.

2. Izberemo veljavno datoteko XML.

3. S klikom na Uvozi datoteko,datoteko tudi uvozimo.

V kolikor je datoteka pravilno pripravljena, bo program prikazal statistiko uvoza, če pa je težava v sami datoteki (XML ni po veljavni shemi), bodo prikazane napake, ki jih je potrebno pred uvozom odpraviti.

 

Priprava datoteke XML za uvoz:

Kategorije: