Uvoz datoteke z bančnimi izpiski v Minimax

 

Datoteko z bančnimi izpiski imamo shranjeno na računalniku.

 

1. V meniju Banka izberemo Bančni izpiski.

2. Izberemo Uvoz. Izpiske lahko uvažamo samo v podatkovnem standardu ISO SEPA XML.   

3. Kliknemo na Prebrskaj in poiščemo datoteko z izpiski, ki smo jo pripravili v bančnem programu, in nato kliknemo Uvoz izpiska.

4. Na seznamu se prikaže toliko izpiskov, kolikor smo jih označili v bančnem programu in shranili v datoteko.

5. Osnutke izpiskov shranimo s klikom na Uvoz (opis na gumbu je odvisen od vrste datoteke).

6. Osnutki izpiskov se prikažejo na seznamu bančnih izpiskov in jih lahko uredimo.

 

Datoteko z bančnimi izpiski imamo uvoženo v Nabiralniku

 

1. V meniju Banka izberemo Bančni izpiski.

2. Izberemo Nabiralnik . Izpiske lahko uvažamo samo v podatkovnem standardu ISO SEPA XML.   

3. Označimo Datoteko za uvoz ter kliknemo na Uvozi v bančne izpiske.

4. Na seznamu se prikaže toliko osnutkov izpiskov, kolikor smo jih označili v Nabiralniku  in jih nato uredimo.