Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb

 

Obračun plače omogoča uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb. 

 

Ugodnosti lahko koristite na dva načina in sicer: 

 

1. Upoštevanje zneska davka plačanega v tujini

 

Pri obračunu plače na drugem koraku izberemo vrsto izplačila Davek plačan v tujini, ki omogoča, da se pri obračunu plače, lahko upošteva odbitek davka plačanega v tujini.

 

Kaj program pripravi?

Program v tem primeru odšteje znesek davka, ki je vpisana v vrsti izplačila Davek plačan v tujini od dohodnine, ki se izračuna v skladu s slovensko zakonodajo. Če je vpisan znesek manjši od zneska dohodnine, ki ga izračuna program, se upošteva dejansko vpisan znesek. V primeru, ko je vpisan znesek večji od zneska dohodnine, ki ga izračuna program, se kot odbitek upošteva dejansko obračunana dohodnina.

 

2. Oprostitev davka - mednarodne pogodbe

 

Za ureditev nastavitev te oprostitve, imamo dve možnosti:

 

1. Uredimo nastavitve prek delavca:

- V meniju Šifranti > Delavci

- pri izbranem delavcu - nerezidentu,

- na zavihku > Podatki za osebne prejemke,

- dodamo kljukico na polju Oprostitev davka – mednarodne pogodbe

- in vpišemo Odstotek davka.

  • Če je v polju > Odstotek davka vpisan odstotek, bo dohodnina obračunana po stopnji, ki je vpisana .
  • Če je v polju > Odstotek davka vpisan odstotek 0,00, dohodnina ne bo obračunana.

 

 

2. Uredimo nastavitve prek obračuna

Pri obračunu plače na drugem koraku:

- izberemo vrsto izplačila Redno delo - napoteni delavci.

- dodamo kljukico na polju Oprostitve davka-mednarodne pogodbe in

- vnesemo številko odločbe oz potrdila.

 

 

Izplačila, ki imajo označeno Oprostitev davka – mednarodne pogodbe se ne vštevajo v osnovo za dohodnino, ki se računa po lestvici.

V kolikor je takšnih vrstic več, se v REK obrazcu  številke odločb izpišejo v polju D11.

 

Pri vrsti izplačila > Napoteni delavci – dodatek za delo v tujini izberemo :

- Ni v okviru napotitve > v tem primeru bo program upošteval znesek v osnovo za dohodnino.

- Napotitev po pogodbi > v tem primeru program ne bo upošteval zneska v osnovo za dohodnino.

 

  • Pri dodatku za delo v tujini tudi velja, da se prispevki ne obračunajo. 

 Kaj program pripravi? 

Številke odločb program zapiše v analitični del REK obrazca za napotene delavce v polje D11.