Uspešnost

 

Delovno uspešnost oziroma stimulacijo lahko obračunavamo na tri načine:

  • v znesku,
  • v odstotku od celotne bruto plače ali
  • v odstotku samo od rednega dela.

 

Vnos stimulacije.

1. Na drugem koraku obračuna plač pri delavcu

2. Na polju vrsta izplačila: vpišemo naziv Uspešnost > program prikaže vse tri možnosti:

 

  • Dodatek za delovno uspešnost izberemo, če želimo vpisati znesek, ki se prišteje k bruto plači.
  • Dodatek za delovno uspešnost od bruto plače izberemo, če želimo izračun v % od bruto plače; vpišemo odstotek,
  • Dodatek za delovno uspešnost od rednega dela izberemo, če želimo izračun v % od rednega dela; vpišemo odstotek.

3. Kliknemo Potrdi.

4. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk, kliknemo Shrani in dokončamo obračun plač.

 

Vnos negativne stimulacije.

V kolikor želimo obračunati negativno stimulacijo...

1. Izberemo na drugem koraku obračuna plače vrsto izplačila dodatek za delovno uspešnost.

2. Vnesemo znesek v minus.

3. Kliknemo Shrani.