Urejanje stranke

 

Če želimo urediti podatke na že vneseni stranki, lahko s klikom na gumb "uredi", podatke urejamo.

1. V meniju > Šifranti > Stranke poiščemo in izberemo stranko, pri kateri želimo urediti podatke.

2. Kliknemo na naziv stranke.

3. Izberemo Uredi.

4. Uredimo podatke stranke.

5. Kliknemo na gumb Shrani.

Popravljeni oziroma dopolnjeni podatki bodo upoštevani na vseh novih dokumentih.

Če želimo, da se ti podatki prikažejo na obstoječem dokumentu, ga je treba preklicati in ponovno izbrati stranko, da se podatki osvežijo. 

Kategorije: