Urejanje prejetega računa

 

Urejamo lahko samo osnutke prejetih računov (zelene barve), torej tiste, ki smo jih shranili za kasnejše urejanje oziroma smo potrjeni račun preklicali.

 

Osnutek prejetega računa uredimo na naslednji način:

1. Kliknemo na številko oziroma osnutek prejetega računa.

2. Na pogledu prejetega računa kliknemo na Uredi.

3. Prikaže sem nam isto vnosno okno kot pri prvem vnosu tega računa, zato lahko vse podatke popravimo oziroma spremenimo, kot velja za vnos novega računa.

 

Kaj program naredi?

Po potrditvi računa se naredi knjigovodska temeljnica, zapisi v davčne evidence (če je to potrebno) in nov plačilni nalog (če smo tako določili).