Urejanje odhodka

 

Spreminjanje nastavitev na posameznem odhodku v šifrantu vpliva na knjiženje novih prejetih računov in seveda ne vpliva na knjižbe za nazaj.

 

Odhodke lahko urejamo:

 

Urejanje v meniju > Šifranti > Odhodki

1. Poiščemo odhodek, ki ga želimo urediti v šifrantu Odhodki.

2. Odhodek izberemo s klikom na Konto.

3. Izberemo "Uredi" ter odhodek uredimo.

 

 

 

 

Urejanje odhodka na vrstici pri prejetem računu

1. Odhodek izberemo na spustnem seznamu na prejetem računu in kliknemo na ikono za urejanje odhodka. (Po koncu urejanja odhodka se bomo vrnili na prejeti račun).

2. Odpre se vrstice za urejanje odhodka, kjer lahko popravimo podatke.

3. Shranimo spremenjeno vrstico.

Nove nastavitve bodo upoštevane na novih prejetih računih, ki bodo vsebovali ta odhodek.

 

 

Pomen posameznih nastavitev je opisan v navodilu za vnos novega odhodka.

 

Kategorije: