Urejanje knjiženih dnevnikov

 

V primeru, da želimo urediti knjižene dnevnike, izberemo meni > Poslovanje > Blagajna.

1. Kliknimo na Datum dnevnika.

2. Izberemo Prekliči zaključen dnevnik.

3. Kliknemo na dokument Prejemek / Izdatek, ki ga želite urejati.

4. Kliknemo Briši, če želimo dokument zbrisati.

5. Kliknemo Uredi, če želimo dokument popravljati in podatke uredite.

6. Prejemek/Izdatek shranimo in dnevnik ponovno potrdite.

Kategorije: