Urejanje izdanega računa

 

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Izdani računi.

2. Prikazali se bodo vsi osnutki računov in že izstavljeni računi.

3. Izberemo račun, ki ga želimo urediti tako, da kliknemo na številko računa oziroma na besedo osnutek.

 

Urejanje osnutkov računov

Osnutke računov lahko takoj urejamo s klikom na Uredi.

 

Urejanje že izstavljenih računov

Če je bil račun že izstavljen, torej knjižen in zapisan v davčne evidence, ga je treba najprej preklicati, pri čemer se bodo brisale vse vknjižbe in ob ponovni potrditvi naredile nove.

 

Prekličemo lahko samo račune, ki spadajo v nezaključeno obdobje za DDV.
Če je račun, ki ga želimo preklicati, vključen v že zaključeni obračun za DDV, lahko račun urejamo samo, če prej prekličemo obračun DDV.

Račun prekličemo s klikom na Preklic izstavitve.

Prikaže se opozorilo, da se bodo knjižbe brisale. Preklic potrdimo s klikom na V redu.

S preklicem računa ta postane osnutek in prikaže se gumb Uredi. Kliknemo nanj.

 

Urejanje podatkov

Uredimo lahko vse podatke o računu kot pri prvem vnosu računa, razen številke račune, če je ta že bil izstavljen. 

Po urejanju račun shranimo ali izstavimo.

Kategorije: