Urejanje dnevnega iztržka

 

Iztržke urejamo v meniju Poslovanje > Dnevni iztržek.

Prikažejo se vsi osnutki (v zeleni barvi) in potrjeni dnevni iztržki (v modri barvi).

 1. Izberemo dnevni iztržek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na datum dnevnega iztržka.

2. V primeru, da je bil dnevni iztržek že potrjen, ga je potrebno najprej preklicati (gumb Preklic potrditve).

3. Kliknemo na Uredi.

4. Popravimo podatke o dnevnem iztržku.

5. Kliknemo na gumb Shrani ali Potrdi.

S klikom na Potrdi se bo izdelala nova temeljnica z vsemi ustreznimi zapisi v DDV evidence.

 

 

 

Kategorije: