Upravljanje potnih nalogov z različnimi pravicami

 

Kako lahko delavec (npr.: Janez Novak), ki je tudi uporabnik Minimaxa, pregleduje samo SVOJA službena potovanja?

 

Nastavitev pravic uporabniku (Janezu Novaku).

1. Na vstopni strani Minimax kliknemo Naziv plačnika.

2. Izberemo Uporabniki.

3. Izberemo Uporabnika (Janeza Novaka), ki je tudi delavec (Janez Novak) in mu bomo pri želeni organizaciji dovolili pregledovati svoja službena potovanja.

4. Kliknemo gumb Uredi.

5. Uporabniku (Janezu Novaku) določimo Pravico: Pregled službenih potovanj DOLOČENIH DELAVCEV.

6. Kliknemo Shrani.

 

Delavca v šifrantu (Janeza Novaka) povežemo z uporabnikom (Janezom Novakom).

1. Iz menija izberemo Šifranti > Delavci.

2. Izberemo delavca (Janeza Novaka), ki je tudi uporabnik (Janez Novak), kateremu dovolimo pregledovati svoja službena potovanja.

3. Kliknemo gumb Uredi.

4. Pri področju Drugi podatki pri zapisu Uporabnik, ki predstavlja tega delavca, po spustnem seznamu izberemo tistega uporabnika (Janeza Novaka), ki je tudi delavec (Janez Novak), kateri bo imel pravico pregledovati svoja službena potovanja.

5. Kliknemo Shrani.

Delavec (Janez Novak) lahko sedaj iz menija Poslovanje > Službena potovanja pregleduje svoja službena potovanja.

 

Kako lahko vodja oddelka (npr.: Aleš Kovač), ki je tudi uporabnik Minimax, svojim podrejenim dodaja in ureja službena potovanja?

 

Nastavitev pravi uporabniku (Vodji oddelka Alešu Kovaču).

1. Na vstopni strani Minimax kliknemo Naziv plačnika.

2. Izberemo Uporabniki.

3. Pri želenem uporabniku (Vodjo oddelka Aleša Kovača), kliknemo Organizacije, ter pri izberemo želeno organizaciji, ki ji bomo določali pravice.

4. Kliknemo gumb Uredi.

5. Uporabniku (Vodji oddelka Alešu Kovaču) določimo Pravice: Obdelava službenih potovanj in hkrati se označi tudi Pregled službenih potovanj (to velja za vse delavce na organizaciji).
Če bo imel pravice samo za določene delavce, izberemo pravice za Pregled in obdelavo službenih potovanj DOLOČENIH DELAVCEV.

6. Kliknemo Shrani.

 

Uporabniku (Vodji oddelka Alešu Kovaču) določimo, katerim delavcem lahko dodaja in ureja službena potovanja.

a) Lahko pregleduje vse delavce:

Nastavljene ima pravice, da lahko pregleduje vse delavce in ni potrebno nič dodatno nastavljati.

b) Lahko pregleduje samo določene delavce: Delavce je treba izbrati:

1. Iz menija izberemo Šifranti > Delavci.

2. Izberemo tistega Delavca, za katerega želimo, da bo uporabnik (Vodja oddelka Aleš Kovač) dodajal in urejal službena potovanja.

3. Kliknemo gumb Uredi.

4. Pri področju Drugi podatki pri polju Uporabnik s pravico obdelovati potne naloge, vpišemo uporabnika s pravico obdelovati potne naloge (Vodjo oddelka Aleša Kovča), kateri bo imel pravico dodajati in urejati službena potovanja svojim podrejenim.

5. Klinemo Shrani.

(Te točke ponovimo za vse delavce, za katere želimo, da uporabnik (Vodja oddelka Aleš Kovač) dodaja in ureja službena potovanja)

  • Če želimo, da lahko uporabnik (Vodja oddelka Aleš Kovač) dodaja in ureja službena potovanja tudi zase, moramo pri področju Pravice v spustnem seznamu Uporabnik, ki predstavlja tega delavca, izbrati njega (Vodjo oddelka Aleša Kovača))
  • Uporabnik (Vodja oddelka Aleš Kovač) lahko sedaj iz menija Poslovanje > Službena potovanja dodaja in ureja službena potovanja za svoje podrejene.
Kategorije: