Upoštevanje dohodnine pri Obveznem praktičnem delu za dijaka in študenta

 

 

V kolikor pripravimo obračun obveznega praktičnega dela dijakov in študentov, se ob plačilu nad uredbo,   akontacija dohodnine računa po lestvici.