Trajna izločitev

 

Odtujitev osnovnega sredstva oziroma prodaja - v tem primeru moramo osnovno sredstvo izločiti iz naših evidenc:

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Osnovno sredstvo, ki ga bomo odtujili.

3. Kliknemo Trajna izločitev in vnesemo Datum.

Avtomatično se obračuna amortizacija do dneva izločitve, pripravi se temeljnica, kjer je sedanja vrednost knjižena na konto 7200 in pripravijo se knjižbe za knjigovodsko likvidacijo.

V primeru, da osnovno sredstvo prodamo uredimo konto prihodka znotraj menija šifranta artikla.

 

Kategorije: