Tiskanje zbirov v knjigovodstvu

 

Izberemo meni > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Zbiri.

Zbire lahko pregledujemo po:

  • kontih;
  • analitikah;
  • strankah;
  • delavcih.

 

Zbire po kontih, analitikah, strankah in delavcih lahko izvozimo v Excel ali nastisnemo.

V obeh primerih so zajeti podatki, ki jih omejimo s pogoji nad preglednico.

 

 

 

Vnos konta

  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če vpišemo šifro konta, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),
  • če vpišemo šifro konta in zvezdico, dobimo podatke za analitične konte (na primer 1200 za 1200, 12000, 12001, 12002 …)

 

Razvrščanje stolpcev

S klikom na naziv stolpca podatke razvrstimo, to je upoštevano tudi pri izvozu in tiskanju.

 

Omejitev prikaza podatkov »Samo konti s saldom«

Pregled in izpis lahko dodatno omejimo z možnostjo »Samo s saldom«, kar pomeni, da bodo prikazani samo konti, ki imajo končno stanje manjše ali večje od nič.

Kategorije: