Tiskanje plačilnih nalogov UPN in UPN QR

 

Plačilne naloge natisnemo na obrazec UPN (univerzalni plačilni nalog) za prehodno obdobje in tudi na UPN QR.

1. Na preglednici izberemo naloge, ki jih želimo natisniti. Pod preglednico je seštevek izbranih nalogov.

2. V polju Tiskanje izberemo vrsto naloga UPN oziroma UPN QR.

 

 

Tiskanje nalogov UPN

1. V meniju Tiskanje izberemo UPN.

2. V polju Plačati z računa, Izberemo račun nalogodajalca. Predlaga se privzeti račun organizacije.

3. Tiskanje datuma plačila: če dodamo kljukico, bo na plačilnem nalogu izpisan datum izplačila.

4. Tiskanje imena in naslova plačnika: če dodamo kljukico, se nam na nalogu izpiše naslov plačnika.

5. Tiskanje računa nalogodajalca: če dodamo kljukico, se na nalogu izpišeta račun in naslov nalogodajalca. Če možnosti ne izberemo, teh podatkov na plačilnem nalogu ne bo in jih sami naknadno vpišemo.

6. Klik na Izvedi  odpre novo okno s predogledom za tiskanje nalogov UPN. Naloge natisnemo ali shranimo v pdf formatu.

Če so podatki na natisnjenem nalogu zamaknjeni glede na vnosna okna, popravimo nastavitve za odmik od zgornjega in levega roba. Program bo izbrano nastavitev shranil.

7.  Kliknemo Seznam izbranih nalogov, natisnemo oz. shranim seznam izbranih nalogov.

8. Kliknemo Izvedi. Pripravijo se UPN nalogi.

 

 

Tiskanje nalogov UPN QR KODA

1. V meniju Tiskanje izberemo UPN QR.

2. V polju Plačati z računa, Izberemo račun nalogodajalca. Program predlaga privzeti račun organizacije.

3. Tiskanje datuma plačila: če dodamo kljukico, bo na plačilnem nalogu izpisan datum izplačila.

4. Tiskanje imena in naslova plačnika: če dodamo kljukico, bo na plačilnem nalogu izpisan naslov plačnika.

5. Tiskanje računa nalogodajalca: če dodamo kljukico, na nalogu program izpiše račun in naslov nalogodajalca. Če možnosti ne izberemo, teh podatkov na plačilnem nalogu ne bo in jih sami naknadno vpišemo.

6. Klik Izvedi odpre novo okno s predogledom za tiskanje na naloge UPN. Naloge natisnemo ali shranimo v pdf formatu.

Če so podatki na natisnjenem nalogu zamaknjeni glede na vnosna okna, popravimo nastavitve za odmik od zgornjega in levega roba. Program bo izbrano nastavitev shranil.

7.  Kliknemo Seznam izbranih nalogov, natisnemo oz shranim seznam izbranih nalogov.

8. Kliknemo Izvedi. Pripravijo se UPN QR nalogi. Na format A4 lahko natisnemo 3 plačilne naloge. Pri tem moramo preveriti odmik od zgornjega roba.

 

 

 

 

Kategorije: