Tiskanje kontnega načrta v tujem jeziku (excel)

 

Postopek za tiskanje kontnega načrta

 

1. Izberemo meni > Nastavitve organizacije > Drugi uvozi.

2. Pri podatkih izberemo po spustnem seznamu "naziv kontov".

3. Izberemo "Pripravi naj se predloga".

 

Kaj program pripravi?

Program preglednico odpre v Excelovi tabeli. Po potrebi lahko podatke spreminjamo, oziroma urejamo.