Tiskanje knjižb

 

Iz menija izberemo > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe.

 

Izbira pogojev za prikaz

Preko knjižb se lahko omejimo na vrsto temeljnice, opis, analitiko, stranko, delavca, status, denarno enoto, datum temeljnice, konto ali znesek.

Če teh podatkov ne vnašamo, program izpiše vse knjižbe za določeno obdobje.

Zapisi pri polju Konto:

  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če izberemo analitični konto, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),
  • če izberemo razred oziroma skupino, dobimo podatke za vse analitične konte (na primer 12 za 1200, 12000, 12001, 12002 …)
     

 

 

 

 

Stolpce lahko poljubno sortiramo tako, da kliknemo na naziv stolpca. Na podlagi tega sortiranja se bo pripravil tudi izpis na papir.

 

Tiskanje knjižb

Izberemo lahko dva izpisa: Natisni osnovno ali Natisni napredno.

Če smo s pogoji izbrali podatke, ki zahtevajo obsežnejši izpis, se bosta prikazala gumba Naroči osnovno tiskanje ali Naroči napredno tiskanje, izpisa pa se bosta pripravila v Ostalo > Odloženi izpisi.

Natisni osnovno pomeni izpis knjižb v eni vrstici z osnovnimi podatki o vrsti temeljnice, datumu temeljnice, opisom, kontu, denarni enoti in seveda zneskih v breme ali dobro.
V glavi dokumenta se izpišejo pogoji za izpis.

Natisni napredno pa pomeni izpis v dveh vrsticah, kjer so v drugi vrstici še podatki o stranki, analitiki in delavcu, seveda če ti podatki na posamezni knjižbi obstajajo.
V glavi dokumenta se izpišejo pogoji za izpis.

Knjižbe lahko tudi izvozimo v Excel in tam poljubno uredimo ter natisnemo.

Kategorije: