Tiskanje knjig DDV

 

Natisnemo lahko knjigo izdanih in knjigo prejetih računov pri obračunu DDV-ja.

Tiskanje knjige DDV

 

1. Izberemo meni > Knjigovodstvo > Obračun DDV.

2. Izberemo želeno knjigo DDV: knjigo prejetih računov s klikom na Knjiga PR ali knjigo izdanih računov s klikom na Knjiga IR.

3 V polju Obdobje izberemo obdobje obračuna DDV, ki ga želimo natisniti.

4. S klikom na Natisni pripravimo listino izpisa knjige DDV za izbrano obdobje DDV in jo natisnemo.

 

Podatki knjige DDV

 

Na pregledu knjige DDV lahko omejimo določene paramete za prikaz knjige DDV.

1. Izberemo obdobje obračuna DDV.

2. Vnesemo datum knjiženja.

3. Vnesemo datum prejema.

4. Vnesemo datum listine.

5. Vnesemo številko listine.

6. Izberemo samo določeno stranko.

7. Omejimo vrsto obračuna DDV.

8. Izberemo, kateri računi se upoštevajo pri prikazu: računi iz Slovenije, računi iz ostalih držav EU, računi iz držav izven EU.

 

Zapise v knjigi DDV poiščemo s klikom na Najdi.

 

Če prikaza nismo omejili z nobenim od zgornjih pogojev, se bodo v preglednici prikazali vsi podatki.

 

Podatke iz preglednice lahko izvozimo v datoteko CSV, ki jo lahko odpremo z Excelom.