Tiskanje kartice stranke

 

Koraki za tiskanje kartice stranke:

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Kartica stranke.

2.  Vpišemo Datum od in do.

3. Izberemo Naroči izpis.

4. Konto:

  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če izberemo analitični konto, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),
  • če izberemo razred ali skupino, dobimo podatke za analitične konte (na primer 12* za 1200, 12000, 12001, 12002 …)

5. Stranka: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno stranko, sicer dobimo podatke za vse stranke.

6. Analitika: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno analitiko. Če pustimo polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse analitike.

7. Delavec: če ga izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbranega delavca. Če pustimo polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse delavce.

8. Denarna enota: če jo izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbrano denarno enoto. Če pustimo polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse denarne enote.

9. Samo potrjene: izberemo, če želimo imeti na izpisu samo potrjene temeljnice, v nasprotnem primeru bodo na izpisu tudi podatki iz osnutkov temeljnic.

10. Vsaka kartica na svojo stran: izberemo, če želite, da se kartica za vsako posamezno stranko začne na novi stani.

 

 

Kategorije: