Tiskanje IOP - izpis odprtih postavk

 

Enkrat letno pošljemo strankam obrazec IOP - izpis odprtih postavk z namenom uskladitve stanja.

 

1. Izberemo meni > Poslovanje > Odprte postavke.

2. Kliknemo IOP.

3. Vnesemo datum. Na podlagi vpisanega datuma program pripravi izpis IOP na želen datum.

4. Vpišemo konto. V primeru, da pustimo polje prazno, program pripravi izpis za vse saldakontne konte.

5. Vnesemo stranko. V primeru, da pustimo polje pri stranki prazno, program pripravi IOP za vse stranke.

6. Izberemo vrsto izpisa.

7. Vpišemo želen tekst v polja opis zgoraj in opis spodaj.

8. Kliknemo Naroči izpis.

9. Program pripravi Izpis odprtih postavk v pdf dokumentu.

 

Kategorije: