Tiskanje gotovinskega računa na ležečem formatu A5

Tiskanje izdanega računa iz programa Minimax v formatu A5 za končne potrošnike(brez identifikacije kupca)

1. Nastavitev knjiženja računa

V avtomatičnih kontih poiščemo konto s šifo "IRTerjatevDoma", izberemo "Uredi" in namesto konta 1200 vnesemo želeni konto, na katerega želimo da se knjiži terjatev. Tako se bo račun namesto na terjatve do kupcev knjižil na poljubno izbran finančni konto.

 

2. Nastavitev izračunavanja cen na računu

V nastavitvah organizacije izberemo gumb "Uredi" in pri izračunavanju cen na računih izberemo "Vnos cen Z DDV", ter izračunavanje po 83.členu(ddv je vračunan v ceno).

 

3. Nastavitev izpisa računa

V meniju "Nastavitve" izberemo "Izpisi", ter poiščemo izpis izdanega računa, ki ga bomo uporabljali za pripravo gotovinskih računov. Na izpisu izberemo gumb "Uredi", ter pri podatku "Glava" izberemo možnost "Predtiskana glava". V podatek opis spodaj, pa ustrezno vnesemo podatke, ki želimo da so na računu prikazani, na primer "Plačano v gotovini", ter shranimo nastavitve.

V meniju "Nastavitve" izberemo "Nastavitve izpisov", ter gumb "Splošne nastavitve". Izberemo gumb "Uredi" in popravimo višino predtiskane glave na 1, ter shranimo.

 

4. Vnos stranke za uporabo na računu

V šifrant strank vnesemo svoje podjetje kot stranko, to stranko bomo izbirali na vnosu izdanega računa za izdajo gotovinskih računov.

 

5. Uporaba papirja v standardnem tiskalniku

V standardni A4 tiskalnik položimo papir v formatu "A5" v ležeči obliki(lahko uporabimo tudi A4 papir prerezan na polovico).

 

6. Vnos izdanega računa

Vnos računa poteka klasično kot pri običajnih računih, razlika pri tem računu je da izberete lastno podjetje kot kupca na računu, ter vrsto izpisa na računu, ki ste jo pred tem nastavili.

Program nato pripravi listino na polovici formata A4, ki jo lahko natistnete na format A5 v ležeči postavitvi, na mestu kupca bodo podatki Vašega podjetja, postavitev računa pa se zamakne višje, ker glave računa ni: