Storno prejetega računa (dobropis)

 

Storno prejetega računa - dobropis lahko uredimo preko menija "prejeti računi" ali preko "temeljnice PR" v dvostavnem knjigovodstvu.

 

Preko modula Prejeti računi

1. Vnesemo prejeti račun kot običajno.

2. Pri znesku računa vpišemo negativni znesek.

3. Izpolnimo obvezne podatke na računu.

4. Pri zapisu Plačilo izberemo Zapiranje.

6. Pri polju Z računom po spustnem seznamu izberemo prejet račun na katerega se nanaša dobropis.

7. Na podlagi te izbire program predlaga znesek osnove in DDV-ja za posamezne odhodke prav tako negativni.

8. Shranimo odhodek in potrdimo račun.

9. Na podlagi vnosa se izdela avtomatična temeljnica s knjižbami v dvostavnem knjigovodstvu in vpišejo podatki v DDV evidence.

10. Program avtomatsko popravi odprto postavko ter tudi plačilni nalog ( v kolikor smo ga pripravili pri knjiženju prvotnega prejetega računa).

 

 

 

Preko temeljnice PR v Dvostavnem knjigovodstvu

1. Vnesemo temeljnico PR kot običajno, le da:

2. Pri podatkih za DDV vnesemo negativni predznak (na podlagi tega vpisa se podatki zapišejo v DDV evidence).

3. Knjižbe imajo prav tako negativne predznake.