Stock (Stanje zalog)

 

Navodilo se nanaša na prenos podatkov zalog prek API vmesnika.

Splošno navodilo:

 

API dokumentacija:

https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Stock

Kratek opis

Omogočeno je pregledovanje stanja zaloge.

 

StockListItem - podatki vrstic stanja zaloge

 

StockListItem

Podatek

Opis

Item

Artikel, glej SL: Item (Artikel)
ItemName Naziv artikla
ItemCode Šifra artikla
ItemEANCode Koda artikla
UnitOfMeasurement Merska enota artikla
AveragePurchasePrice Povprečna nabavna cena (Value / Quantity)
SellingPrice Prodajna cena artikla
Quantity Količina artikla na zalogi
Value Vrednost artikla v zalogi
Currency Denarna enota artikla

 

Metode:

GetStockForItem

Metodo kličemo z vhodnim parametrom ID artikla, kot rezultat dobimo podatke o stanju zaloge za artikel zbirno za vsa skladišča.

 

GetStocks

Metoda vrne stanje zaloge za vse artikle, mogoče pa je omejiti prikaz za določen artikel, določeno skladišče, določen tip artikla.