Številčenje artiklov (šifra artikla)

 

Šifra artikla je neobvezen podatek, ki lahko vsebuje do 30 črk in/ali številk. 

Pri vnosu novega artikla jo lahko vnesemo sami ali pa jo Minimax predlaga samodejno.

 

Vklop samodejnega zaporednega številčnega šifriranja artiklov

1. Izberemo meni > Nastavitve > Organizacija.

2. V meniju "Ostalo" označimo možnost "Zaporedno številčno šifriranje artiklov". 

3. Program bo pri vnosu novega artikla predlagal naslednjo prosto številčno šifro artikla.

 

Kategorije: