Stečaj - kontni načrt v primeru stečaja

 

Minimax podpira kontne načrte za:

  • gospodarske družbe;
  • društva;
  • kmečka gospodinjstva;
  • zasebnike;
  • pravne osebe zasebnega prava.

 

Kontnega okvirja ni mogoče spreminjati, v primeru stečaja, je potrebno konte ročno urediti.

To naredimo tako, da na osnovi obstoječih 4 mestnih kontov, odpremo analitične 5 mestne konte po razredih in te konte preoblikujemo in preimenujemo po potrebi.

V meniju šifrant, po seznamu izberemo konto in ga uredimo oziroma na novo odpremo.

 

Vnos novega konta

1. Kliknemo na Nov.

2. Izberemo osnovni konto. Osnovni konto določa lastnosti novega konta (saldakontni ali finančni konto).

3. Izberemo nov konto, ki je za en znak daljši od osnovnega konta (npr. na osnovni konto 4100 lahko odpremo konto 4100X, kjer je X poljubno število od 0 do 9).

4. Vnesemo Naziv konta.

5. Knjiženje računa: V primeru saldakontnih kontov vnesemo, ali se vrednost knjiži v breme ali dobro tega konta.

6. Izberemo, ali se Analitika lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost analitika Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa analitike oziroma zahteval vnos analitike. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost analitika Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa analitike.

7. Izberemo, ali se Delavec lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost delavec Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa delavca oziroma zahteval vnos delavca. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost delavec Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa delavca.

8. Izberemo, ali se Stranka lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost stranka Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa stranke oziroma zahteval vnos stranke. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost stranka Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa stranke.

9. Vnesemo poljuben Opis, po katerem bomo lahko bolj natančno opredelili konto. Po tem podatku se lahko išče konto.

10. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih kontov.

Kategorije: