Statistika - pregled poslovanja z grafikoni

 

Na vstopni strani, kjer imamo seznam vseh organizacij, izberemo Statistika.

Zavihek Statistika je uporaben pripomoček za pregled kazalnikov za računovodske servise.

 

 

Preko zavihka statistika lahko pregledujemo podatke, kot so:

Število vseh organizacij

Število knjižb po organizacijah

Število knjižb po uporabnikih

Manjkajoči obračuni

Organizacije po poslovnih letih

Organizacije glede na vrsto

 

Število vseh organizacij

Program izpiše število vseh organizacij, razdeli jih na:

  • Lastne (organizacije odpremo sami)
  • Povezane (dostop do zunanjih organizacij)
  • Vse organizacije

 

Število knjižb po organizacijah

Pregled število knjižb po organizacijah – številčno ter z grafom.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

 

Število knjižb po uporabnikih

Pregled števila knjižb po uporabnikih – številčno ter z grafom.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

 

Manjkajoči obračuni

Program glede na nastavitve, ki jih imamo opozori na število manjkajočih obračunov.

Obvešča nas za področje plač ter DDV-ja.

 

Organizacije po poslovnih letih

Program nas opozori, koliko organizacij imamo po poslovnih letih.

Če se postavimo na vrstico, nam program izpiše število organizacij v določenem poslovnem letu.

 

Organizacije glede na vrsto

Z grafom je prikazana organizacija glede na vrsto organizacije: gospodarska družba, zasebnik, društvo, pravne osebe zasebnega prava in kmečko gospodinjstvo.

Če se postavimo na graf, nam program izpiše številko organizacij glede na vrsto.