Starševski (porodniški ali očetovski) dopust za zaposlenega

 

Za obračun porodniškega ali očetovskega dopusta (starševskega dopusta) niso obvezni obračuni plač (novosti na REK obrazcih od 01.01.2016).

Podatke posredujejo CSD (center za socialno delo) ZPIZ-u.

Obračune lahko pripravimo za lastno evidenco.

 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/zavarovanje_za_starsevsko_varstvo_in_pravice_ki_iz_tega_izhajajo/

Na obračunu plače izberemo delavca na starševskem dopustu.

1. Dodaj vrstico izplačila: iz menija izberemo Starševski dopust.

2. Vpišemo Število enot (ur).

3. Kliknemo Potrdi.

4. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk podatke Shranimo

Podatki so namenjeni samo poročanju o urah starševskega dopusta in ne vplivajo na obračun plače.