Stara cena mora imeti pozitivno vrednost

Stara cena mora imeti pozitivno vrednost

 

Do omenjenega opozorila prihaja, v kolikor potrjene prejeme preklicujete. Cene so se med tem časom spremenile.

Rešitev je, da se postavite na prejem, izberete artikel, ter prejem potrdite.

 

 

 

Kategorije: