Stanje zalog se ne ujema s stanjem v glavni knjigi

V tem primeru preverite, ali:

  • so vsi prejemi ovrednoteni s prejetimi računi?

Vsi prejemi morajo imeti poleg »Vrednosti prejema« tudi zapisano »Vrednost«. Ta se v polje samodejno zapiše ob vnosu prejema in posodobi pri povezavi s prejetim računom.
Če je Vrednost enaka 0,00, pomeni, da prejem ni ovrednoten. Prejem je potrebno preklicati in ponovno potrditi ali pa na prejem povezati ustrezen prejeti račun. Pregled prejemov in pripadajočih računov lahko preverite tako da na preglednici zalog izberete pregledovanje vrsta prometa Prejem in podvrsto prometa Stranka.

 

  • je bilo v zalogah sproženo knjiženje za obdobje, ki ga pregledujemo?

Izberemo Knjiženje in preverimo, do katerega datuma so bile poknjižene temeljnice zalog.

Klik gumb Knjiži naredi avtomatsko temeljnico tipa ZAL v dvostavnem knjigovodstvu. Zajame vse izdaje, ki še niso bile knjižene.
V kolikor od datuma zadnjega knjiženja ni nobene izdaje, se taka temeljnica ne ustvari. Več o knjiženju zalog.

 

  • obstajajo povezani prejeti računi in prejemi, ki datumsko sodijo v različna obdobja?

Pomagamo si lahko s pripomočkom Primerjava datumov, s katerim dobimo pregled povezanih prejemov in prejetih računov z različnimi datumi.
Preverimo, če je kakšen datum izven obdobja, ki ga pregledujemo v glavni knjigi.

V tem primeru je lahko v stanju zalog zajet nek prejem, ki pa na ta datum še ni bil ovrednoten s prejetim računom in ki ga torej še ni v glavni knjigi, in obratno.

To se pogosto lahko zgodi s prejemi konec meseca, za katere dobimo račune v začetku prihodnjega meseca. Pogosta napaka je lahko tudi prejeti račun, ki je datumsko pred prejemom v zalogah.

Prejem je v novem letu, prejeti račun pa v starem letu. Tako ostane vrednost računa pred prehodom v novo leto na kontu razreda 5.

Kategorije: