Spreminjanje zaporedja vrstic na vnosu ali urejanju izdanega računa

 

Pri vnosu ali urejanju izdanega računa lahko že dodanim vrsticam spreminjamo vrstni red.

1. Izberemo urejanje računa.

2. Na vrstici pri artiklih (skrajno levo) izberemo simobol za premikanje in ga držimo.

3. Med držanjem gumba lahko z miško izbrano vrstico poljubno premikamo, ter nato izpustimo na mestu, kjer jo želimo postaviti.

 

 

Kategorije: