Sprememba licenčnine z Maksi Računovodstva na Poslovanje

 

Za razliko od "Maksi Računovodstva", vsebujejo paketi "poslovanja" osnovne funkcionalnosti brez knjigovodstva in so omejeni na vodenje poslovanja ene organizacije.

Sprememba licenčnine z maksi računovodstva na poslovanje

1. Na vstopni strani kliknemo na meni Plačnik  in nato izberemo zavihek Licence. S klikom na polje Trenutne licence, izberemo licenco Maksi računovodstvo,

kliknemo na ikono za Koš in pobrišemo zapis. Licenca se s tem samodejno pobriše.

2. Nadaljujemo s klikom na polje Urejanje Licenc in izberemo "Urejati želim licenco za vodenje ene organizacije". Prek spustnega seznama izberemo še Organizacijo in kliknemo na gumb Naprej.

 

3. Ponudi se nam nabor licenc Mini računovodstvo in paketov poslovanja. Izberemo želeno licenco, določimo število licenc in izbiro potrdimo.

 

 

Dodajanje uporabnikov in določanje pravic

Na vstopni strani kliknemo na meni Plačnik -> , ter na zapis Uporabniki. Na mestu, kjer smo dodani kot računovodja, zapis odstranimo ter prek gumba Dodaj uporabnika, sebe povabimo kot novega uporabnika s statusom "podjetnik".

Vnesemo lahko poljubno število uporabnikov, sočasno pa bo do organizacije dostopalo toliko izmed njih, kolikor je določenih licenc.

Vsakemu uporabniku določimo, katere funkcionalnosti lahko obdeluje (vnaša, ureja, briše), katere lahko samo pregleduje in do katerih sploh ne sme dostopati.

Na seznamu vsakega uporabnika so sicer navedene vse funkcionalnosti programa, vendar bo uporabnik omejen z izbranim paketom.