Sprememba analitičnih podatkov na REK obrazcih s 1.1.2016

 

Na podlagi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah, Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki je objavljen v uradnem listu 93/2014, se spremeni analitični del na REK obrazcih (DOP in plače). Doda se nov sklop za poročanje o urah in osnovah za obračun prispevkov, če so od te osnove bili obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nov REK obrazec velja za vsa izplačila po 1.1.2016.

Torej, znotraj analitičnih podatkov se dodajo polja:

M01 -> Plača in nadomestila plače

M02 -> Nadomestila plače (refundacije) brez porodniškega, očetovskega dopusta in poklicne rehabilitacije.

M03 -> Nadure

M05 -> Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih prihodkov ter povračila stroškov nad uredbo vlade, bonitete, odpravnine …

M06 -> Letni sklad ur (podatke tega vnašamo znotraj menija šifranta delavca)

M07 -> Neplačana odsotnost

M08 -> Razlika do najnižje osnove za prispevke brez razlike, ki se nanaša na nadomestila plač upoštevanih v M02