Spletni seminar: Osnovna sredstva

Spletni posnetki še niso posodobljeni z novim izgledom. Posodobitev je v pripravi.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Osnovna sredstva

  • Kako vnesemo začetno stanje v register osnovnih sredstev?
  • Kako vnesemo novo osnovno sredstvo ob tekoči nabavi?
  • Kako dogradimo obstoječe osnovno sredstvo?
  • Kako osnovna sredstva trajno izločimo?
  • Kako vplivajo nastavitve amortizacijskih skupin na obračun amortizacije?
  • Kakšna je razlika med začasnim in končnim obračunom amortizacije?
  • Katere podatke vsebuje register osnovnih sredstev?
  • Kaj je pomembno postoriti glede osnovnih sredstev predenj naredimo prehod v novo leto?
Kategorije: