Službena potovanja

Nalog za službeno potovanje je dokument, ki ga dobi delavec, preden gre na službeno pot. Po vrnitvi vpiše podatke, na osnovi katerih se pripravi obračun naloga za službeno potovanje. S knjiženjem tega dokumenta nastane obveznost do delavca in na drugi strani stroški vezani na službeno potovanje.

Potni nalogi se številčijo zaporedno po delavcih in na prvem nalogu delavca lahko izbiramo številko, potem pa je številčenje avtomatično. Ker nalogov ne moremo vrivati, jih ne smemo BRISATI. Naloge, ki so bili izstavljeni napačno, zato prekličemo.

 

V Službenih potovanjih lahko:

  • Vnašamo podatke o službenih potovanjih.
  • Pripravimo nalog za službeno potovanje.
  • Vnašamo podatke za obračun službenega potovanja.
  • Knjižimo nalog za službena potovanja v dvostavno knjigovodstvo.
  • Pregledujemo vnesene naloge.

 

Potne naloge spremljamo po statusih:

Osnutek – potni nalog je le pripravljen in še nima številke

Izstavljen – potni nalog je dobil številko in lahko ga natisnemo

Čaka obračun – na potni nalog smo vnesli stroške za obračun

Obračunan/poknjižen – nalog je obračunan in v knjigovodstvu je potrjena temeljnica

Obračunan/v knjigovodstvu – nalog je obračunan in v knjigovodstvu je nepotrjena temeljnica

Obračunan/ni stroškov – nalog je obračunan, vendar ni stroškov za obračun, temeljnica se ne pripravi

Preklican – nalog smo preklicali; prekličemo lahko samo naloge s statusom Izstavljen

 

Vnos naloga za službeno potovanje

Obračun naloga za službeno potovanje 

Kategorije: