Sistemski šifranti

Country (Država)

Omogočeno je iskanje po kratici države, prikaz posameznega zapisa in vseh zapisov.

Country

Podatek

Opis

Code

Kratica države

Name Naziv države
Currency Denarna enota države

 

Currency (Denarna enota)

Omogočeno je iskanje po kratici denarne enote, prikaz posameznega zapisa in vseh zapisov.

Currency

Podatek

Opis

Code Kratica denarne enote
Name Naziv denarne enote

 

ExchangeRate (Tečaj)

Omogočen je prikaz tečaja z iskanjem po ID-ju denarne enote in iskanjem po kratici denarne enote za določen datum.

ExchangeRate

Podatek

Opis

Date Datum
Currency Denarna enota
MidRate Srednji tečaj Banke Slovenije za denarno enoto in datum

 

JournalType (Vrsta temeljnice)

Omogočeno je iskanje po šifri vrste temeljnice in po ID-ju vrste temeljnice.

JournalType

Podatek

Opis

Code

Šifra vrste temeljnice
DisplayCode Šifra vrste temeljnice za prikaz (različna glede na lokalizacijo)

 

PostalCode (Pošta)

Omogočeno je iskanje pošte po ID-ju pošte in prikaz pošt za posamezno državo.

PostalCode

Podatek

Opis

Code

Poštna številka
City Kraj pošte
Country Država pošte

 

PurposeCode (Koda namena)

Omogočeno je iskanje po šifri kode namena, prikaz posameznega zapisa in vseh zapisov.

PurposeCode

Podatek

Opis

Code Šifra kode namena
Description Naziv kode namena

 

VatRate (Stopnja DDV)

Omogočeno je iskanje po šifri stopnje DDV za posamezen datum, iskanje po ID stopnje DDV za posamezen datum in prikaz vseh stopenj DDV za posamezen datum.

VatRate

Podatek

Opis

Code

Šifra stopnje DDV
Percent Odstotek DDV za določen datum