Šifrant Skladišča

 

Skladišča lahko uporabljamo na vseh vnosih v povezi z zalogami.

Ob aktivaciji modula zalog program samodejno odpre prvo skladišče v šifrantu.

Če uporabljamo samo eno skladišče, je polje za izbor skladišča na vseh vnosih neaktivno.

 

V šifrantu skladišč lahko:

  • dodajamo nova skladišča,
  • urejamo skladišča,
  • brišemo skladišča in
  • pregledujemo skladišča.

 

 

Iz menija izberemo Šifranti > Skladišča.

Vnos skladišča

1. Kliknemo na Nov.

2. Vnesemo Naziv skladišča.

3. Šifra skladišča je poljuben podatek, obvezna pa je pri uvozu artiklov iz drugih programov.

4.  Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih skladišč.

 

 

 

 

Urejanje skladišča

1. Izberemo skladišče, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv skladišča.

2. Kliknemo Uredi.

3. Uredimo podatke (šifra, naziv…)

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje skladišča

Če iz šifranta izbrišemo skladišče, to ne bo več vidno v preglednici skladišč in seveda ga tudi ne bomo mogli več izbirati pri vnosih.

Šifrant skladišč je povezan z zalogami, tako da je brisanje mogoče le, če skladišče ni vezano na noben dokument za zaloge.

1. Izberemo skladišče, ki ga želimo brisati, tako da kliknemo na naziv skladišča.

2.  Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želimo brisati?), kjer izberemo V redu.

 

Kategorije: