Šifrant Prejemki in izdatki

 

Šifrant prejemkov in izdatkov uporabljamo le pri blagajni, kjer pri vnosu prejemkov in izdatkov v blagajniškem dnevniku izbiramo iz tega šifranta.

Pri vsakem prejemku oziroma izdatku je zapisan konto, na katerega se knjiži izbrani dogodek.

 

V šifrantu prejemkov in izdatkov lahko:

  • dodajamo nove prejemke in izdatke,
  • urejamo prejemke in izdatke,
  • brišemo prejemke in izdatke in
  • pregledujemo prejemke in izdatke.

Iz menija izberemo Šifranti > Prejemki in izdatki.

 

 

Vnos prejemka oz. izdatka

1. Kliknemo na Nov.

2. Izberemo Vrsto – prejemek ali izdatek.

3. Vnesemo Naziv prejemka oziroma izdatka.

4. Vnesemo Konto za knjiženje (lahko saldakontni ali pa finančni konto).

5. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih prejemkov oz. izdatkov.

 

Urejanje

1. Izberemo Prejemek oziroma Izdatek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv.

2. Kliknemo Uredi.

3. Uredimo podatke (šifra, Naziv …)

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje

Če iz šifranta izbrišemo prejemek ali izdatek, ta ne bo več viden v preglednici in ne bomo ga več mogli izbirati pri vnašanju dokumentov blagajne.

1. Izberemo Prejemek oziroma Izdatek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv.

2. Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želimo brisati?), kjer izberemo V redu.

POZOR: Šifrant prejemkov in izdatkov je povezan z blagajno, tako da je brisanje mogoče le, če izbrani Prejemek oz. Izdatek ni vezan na noben dokument blagajne. Če je vezan, potem progam ne bo dovolil brisanja in bo izpisal obvestilo: »Zapisa ne moremo brisati, ker je že uporabljen!«

Kategorije: