Šifrant Nazivi stikov

 

Na posamezni stranki (šifrant Stranke) lahko vnesemo tudi kontaktne osebe (stiki).

Za stike lahko v šifrantu Nazivi stikov določimo poljubne nazive, med katerimi (lahko) nato izbiramo pri vnosu stika na posamezni stranki.

Ti nazivi se ne tiskajo na dokumentih.

 

 

 

Vnos naziva stika

1. V meniju izberemo Šifranti > Nazivi stikov.

2. Kliknemo na gumb Nov.

3. Vnesemo Naziv stika (na primer Poslovodja).

4. Kliknemo Shrani. Če dodajamo več stikov, izberemo Shrani in nov. 

 

Urejanje naziva stika

1. Kliknemo na naziv stika, ki ga želimo urediti.

2. Uredimo podatke.

3. Shranimo.

 

Brisanje naziva stika

1. Kliknemo na naziv stika, ki ga želimo zbrisati.

2. Kliknemo Briši.

Kategorije: