Šifrant Konti

 

Kontni načrt je eden izmed najpomembnejših šifrantov, na katerega se vežejo skoraj vsi ostali šifranti in moduli v programu.

Ob vnosu nove organizacije v sistem Minimax uporabnik pri prvem urejanju nastasvitev organizacije izbere, ali se šifrant Konti:

  • prepiše iz sistema Minimax (enotni kontni načrt v skladu z računovodskimi standardi oziroma Zakonom o računovodstvu) ali
  • prekopira iz neke obstoječe organizacije na istem plačniku. Računovodski servisi običajno uredijo konti načrt na prvi "svoji" organizaciji, nato pa pri odpiranju vseh nadaljnjih konti načrt samo kopirajo.

 

V šifrantu kontov lahko:

  • dodajamo nove analitične konte,
  • urejamo analitične konte,
  • brišemo konte (brisati je dovoljeno le konte, ki smo jih sami odprli),
  • pregledujemo konte in
  • izvozimo kontni načrt.

 

Vnos novega konta

1. Iz menija izberemo Šifranti > Konti

2. Kliknemo na Nov.

3. Izberemo osnovni konto. Osnovni konto določa lastnosti novega konta (saldakontni ali finančni konto).

4. Izberemo nov konto, ki je za en znak daljši od osnovnega konta (npr. na osnovni konto 4100 lahko odpremo konto 4100X, kjer je X poljubno število od 0 do 9).

5. Vnesemo Naziv konta.

6. Knjiženje računa: V primeru saldakontnih kontov vnesemo, ali se vrednost knjiži v breme ali dobro tega konta.

7. Izberemo, ali se Analitika lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost analitika Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa analitike oziroma zahteval vnos analitike. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost analitika Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa analitike.

8. Izberemo, ali se Delavec lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost delavec Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa delavca oziroma zahteval vnos delavca. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost delavec Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa delavca.

9. Izberemo, ali se Stranka lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost stranka Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa stranke oziroma zahteval vnos stranke. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost stranka Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa stranke.

10. Podatek Davčno nepriznan se rabi pri poročilih za DURS.

11. Prepovedana uporaba: če odkljukamo to možnost, program ne bo dovolil knjiženja na ta konto.

12. Vnesemo poljuben Opis, po katerem bomo lahko bolj natančno opredelili konto. Po tem podatku se lahko išče konto.

13. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih kontov.

14. Podatki o veljavnosti se nanašajo na prehod na enotni konti načrt s 1.1.2013.

Veljavnost: določa obdobje veljavnosti posameznega konta. Poslovne dogodke lahko knjižimo na nek konto v poslovnih letih, ki so v intervalu veljavnosti.

Veljavnost

Pomen

2013-

Konto, ki ima v polju veljavnost vpisan ta podatek, lahko uporabljamo v poslovnih letih, ki so enaka ali večja od poslovnega leta 2013 oziroma do prehoda na nov kontni načrt v letu 2016.

2016-

Konto, ki ima v polju veljavnost vpisan ta podatek, se lahko uporablja v poslovnih letih, ki so enaka ali večja od poslovnega leta 2016.

-

Konto, ki ima v polju veljavnost vpisan ta podatek, pomeni da je veljaven in na tem kontu ni bilo sprememb glede veljavnosti.

Prejšnji: v tem polju je prikazan konto, ki se je uporabljal za isto vsebino v starem kontnem načrtu (pred prehodom na nov kontni načrt).

Novi konto: v tem polju je vpisan konto, na katerega se bo prenesel promet obstoječega konta, ko bomo (smo) izvedli prehod na nov kontni načrt.

 

Urejanje konta

1. Poiščemo in izberemo konto, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na šifro konta.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o kontu.

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje konta

Če bomo iz šifranta izbrisali konto, ta ne bo več viden v preglednici kontov, prav tako pa tega konta ne bomo mogli več izbirati v dvostavnem knjigovodstvu in ostalih delih programa, ki so povezani s konti.

Program ima seveda vgrajene kontrole, ki preprečujejo, da bi po pomoti zbrisali določen konto. Ne moremo brisati sistemskih kontov, ker so na njih vezane določene avtomatične knjižbe in poročila za DURS in AJPES. Prav tako ne moremo brisati kontov, ki imajo pod sabo analitične konte, in kontov, ki vsebujejo knjižbe. V primeru poskusa brisanja takih kontov, nas program na to opozori in brisanje onemogoči.

1. Izberemo konto, ki ga želimo brisati, tako da kliknemo na šifro konta.

2. Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želimo brisati?), kjer izberemo V redu.

 

Pregledovanje, iskanje kontov

Na osnovni preglednici lahko v iskalno okno vpišemo delni naziv oziroma oznako konta, s klikom na napredno iskanje…pa pridemo do možnosti dodatnih kriterijev. Po vnosu želenih kriterijev kliknemo Najdi in v preglednici dobimo pregled kontov na podlagi naših omejitev.

 

Izvoz seznama kontov - kontnega načrta

Kot na vseh ostalih preglednicah izvozimo seznam kontov s klikom na ikono Izvoz preglednice v meniju zgoraj. Izvozi se preglednica glede na izbrane kriterije z vsebino, kot jo vidimo na ekranu.

 

Kategorije: