Šifrant Analitike - navodila za uvoz v Minimax (excel)

 

Analitike lahko v Minimax uvažamo preko xml ali csv datoteke.

Navodilo se nanaša za uvoz podatkov preko CSV datoteke (excel).

 

Predlogo shranimo na računalnik ter napolnimo podatke

1. V meniju Nastavitve > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Analitike.

3. izberemo Pripravi naj se predloga in kliknemo na Pripravi predlogo.

4. Datoteko shranimo na računalnik.

V nadaljevanju je navodilo, kako pravilno vnesemo podatke v predlogo.

Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.
 

Šifra analitike

Podatek je obvezen.

Šifro lahko določamo pojubno, vendar se ne sme ponavljati. Torej vsaka analitika mora imeti svojo šifro.

Najpogostejša je uporaba šifer programa, iz katerega prenašamo podatke.

Primer šifre: 1

Naziv analitike

Podatek je obvezen.

Poljubno besedilo dolgo največ 30 znakov.

Primer naziva: Poslovna enota A

Shranjevanje dokumenta

Dokument shranimo s klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

Če se prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes). 

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

1. V meniju Nastavitev  > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Analitike.

3. Izberemo Podatki naj se uvozijo in kliknemo na Uvozi podatke.

Program izpiše poročilo o uvozu.