Ročno zapiranje odprtih postavk

 

V meniju Poslovanje izberemo Odprte postavke. Izberemo vrsto prikaza odprtih postavk (vse postavke, dolguje, dolgujemo), dodatno se lahko omejimo po datumu računa ali zapadlosti ali po stranki ter kliknemo Najdi. V preglednici se prikažejo odprte postavke.

 

1. Kliknemo na naziv stranke in odpre se seznam odprtih postavk izbrane stranke.

 

  

 

2. Za zapiranje postavke kliknemo na datum knjižbe.

3. V zgornjem delu je prikazan odprti znesek postavke, spodaj pa vrstice z odprtimi postavkami, ki lahko izbrano postavko zapirajo. Knjižene so na isti konto, vendar na obratno stran (breme, dobro).

4. Na posamezni vrstici vnesemo znesek zapiranja. Zgornjo postavko lahko (delno) zapremo z več spodnjimi postavkami. Zapiranje potrdimo s klikom na Zapri.

 

 

Pomembno!

Če zapremo z napačno postavko, imamo možnost knjižbe razveljaviti. (Gumb Razveljavi zapiranje.)

V primeru tuje denarne enote in tečajne razlike se poleg informacije o zapiranju pripravi še temeljnica tečajnih razlik.

 

 

 

Kategorije: