Ročni vnos stopenj DDV

 

Ročni vnos stopenj DDV uporabimo v primeru, ko je slovensko podjetje zaradi predpisane zakonodaje registrirano kot zavezanec za DDV v drugi državi članici EU. V tem primeru pri izdaji računov v to državo članico ne sme obračunavati slovenskega DDV-ja, ampak mora DDV obračunavati, poročati in plačevati v drugi državi članici (tisti, v katero izdaja račune).

Najpogostejši primeri takšnega zaračunavanja so prisotni pri spletni prodaji končnim potrošnikom v druge države članice EU. Vsaka država članica ima predpisan prag, do katerega dovoljuje prodajo na svojem ozemlju po tujem davku na dodano vrednost.

 

Dostop funcionalnosti je tudi prek spletnega vmesnika API.

 

Aktivacija

 

Če izdajamo račun s stopnjo DDV-ja iz druge države članice, v programu prosto odpremo stopnje in jih uporabimo na izdanih računih. Stopnje odpemo za vsako posamezno državo ločeno.

Funkcionalnost aktiviramo lahko na dva načina:

1. v Nastavitvah > organizacije > na razdelku Računi, kjer na polju > Ročni vnos stopenj DDV, dodamo kljukico.

 

 

2. Ali pri aktivaciji Izdanih računov:

 

 

Vnos stopenj DDV

 

Vnos novih stopenj urejamo v Šifrantu > Stopnje DDV.

  • Pred vnosom stopenj uredimo še v Šifrantu > Konti > konte na katere se nam bo davek knjižil.

 

1. Izberemo Nov.

2. Vnesemo Državo.

3. Dodamo kljukico na Uporaba. (omogoča izbiro stopenj DDV-ja na vrsticah izdanih računov)

4. Vnesemo splošno in znižanjo stopnjo DDV-ja za izbrano državo.

5. Vnesemo konto za splošno in znižanjo stopnjo DDV-ja.

6. Shranimo.

 

Vnos Izdanega računa

Program bo pri vnosu izdanega računa ponudil možnost ročnega vnosa stopnje DDV glede na državo kupca.

1. Pri vnosu izdanega računa izberemo artikel.

2. Izberemo stopnjo DDV-ja za državo iz katere je kupec.

3. Shranimo vrstico.

 

Kaj program pripravi?

Pri izstavitvi računa program pripravi temeljnico in v davčne evidence zajame osnovo kot Prodaja na daljavo v polje 13.