Ročni vnos plačilnega naloga

 

Plačilni nalogi se pripravijo samodejno pri vseh obračunih, kjer nastane obveznost za plačilo preko TRR. Lahko pa plačilni nalog vnesemo tudi sami.

 

Če želimo pripraviti plačilni nalog za tiskanje ali prenos datoteke v spletno banko, vnesemo podatke v vnosna polja.

  1. Banka > Plačilni nalogi.
  2. Kliknemo na gumb Nov.

 

Nalogodajalec

Program predlaga račun, ki ga imamo v Nastavitvah TRR organizacije označenega, da »se predlaga«. Če imamo vpisanih več poslovnih računov, lahko s seznama izberemo drugega. Na podlagi tega program že predlaga nekatere podatke.

1. Račun: Po potrebi ga spremenimo.

2. BIC: Po potrebi ga spremenimo. Vpis za nalog BN02 ni obvezen.

3. Referenca: Vpišemo SI (slovensko) ali RF (evropsko) referenco.

4. Vnesemo Datum plačila naloga.

5. Znesek: Vpišemo znesek v EUR s centi.

6. Koda namena: se uporablja na UPN/SEPA nalogih. Gre za štirimestne angleške kratice, ki se uporabljajo za opredelitev namena plačila na območju SEPA. Če kode ne vnesemo na tem mestu, izberemo pa nalog UPN, bomo morali kodo namena naknadno vnesti v spletni banki oziroma vpisati na natisnjenem nalogu.  

7. Vrsta posla: se uporablja na BN02 nalogih. Namenjena je označevanju vrste plačila zaradi statistike.

8. Vnesemo Namen plačila (to je lahko Plačilo računa, Plačilo predračuna, Plačilo DDV, Plačilo prispevkov...).

 

Prejemnik

1. Stranko izberemo iz šifranta. Če ima stranka več poslovnih računov, se za vsak poslovni račun prikaže ena vrstica.

Na podlagi izbire se nekateri podatki izpolnijo in jih ne moremo spreminjati. Če želimo te podatke spremeniti, moramo to spremeniti v šifrantu Stranke, nato pa stranko na vnosu naloga ponovno izberemo.

2. Če gre za Delavca, ga izberemo s seznama. Na podlagi izbire se nekateri podatki izpolnijo in jih ne moremo spreminjati.
Če želimo te podatke spremeniti, moramo to spremeniti v šifrantu Delavci, nato pa ga na vnosu naloga ponovno izberemo.

3. Račun: Vnesemo račun prejemnika.

4. BIC: Vnesemo kodo BIC. Podatek za nalog BN02 ni obvezen.

5. Referenca: Vpišemo referenco.

6. Vnesemo poljubno Opombo (podatek v opombi je le informativne narave in se ne bo prenesel v aplikacijo za elektronsko bančništvo).

7. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih plačilnih nalogov.

Kategorije: