Rekapitulacijsko poročilo

 

V rekapitulacijskem poročilu davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže dobave blaga in storitev, ki jih v obdobju poročanja, to je koledarskem mesecu, opravil osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah EU.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega odbobja (npr. za davčno obdobje januar 2017 jih predloži do 20. 2. 2017).

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, ki je opravil oproščene dobave blaga in storitev davčnim zavezancem, identificiranim v drugih državah članicah EU, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo.

Minimax poročilo pripravi samodejno v okviru obračuna DDV.