Razbremenitev zalog iz maloprodaje z upoštevanjem materiala v sestavnici - materialno vodenje zalog

 

V kolikor uporabljamo aplikacijo Saopnet POS in vodimo materialno poslovanje znotraj Minimaxa, lahko vnašamo posamezne prejeme oziroma artikle na zalogo prek menija Poslovanje > Zaloge, prodajo pa vršimo prek menija Poslovanje > Maloprodaja.

Pri omenjenem je pomembno le, da imamo znotraj menija šifranta artiklov, pri vseh artiklih označen tip tega blago oziroma material.

 

Vnos prejema in prodaje blaga

Torej, prejem blaga vnašamo znotraj menija Poslovanje > Zaloge, promet prodaje pa prek menija Poslovanje > Maloprodaja.

 

Prenos prometa

Pri omenjenem gre za avtomatizem in nastavitve delovanja tega je potrebno urediti znotraj menija Šifranti > Poslovalnice, z izbiro kljukice znotraj polja Neposredno razbremenitev zalog s prodajo ter z vnosom Skladišča za razbremenjevanje.

 

Avtomatično razbremenjevanje zalog na podlagi sestavnice artikla

Znotraj menija Šifranti > Artikli vnesemo tip artikla blago, z vnosom sestavnice, katera nujno vsebuje tip tega material oziroma blago. S klikom na polje sestavnica označimo še kljukico znotraj polja Razbremenitev iz računa po sestavnici.

 

 

Prejem za blago oziroma material (mleko, kava), kateri sta sestavnici za artikel blago (cappucino), naredimo znotraj menija Poslovanje > Zaloge, promet prodaje pa vnašamo prek menija Poslovanje > Maloprodaja.

 

Kaj program naredi?

V maloprodaji, se s klikom na gumb prenos blagajniških zaključkov, prenese celoten promet prodaje iz Saopnet POSa v Minimax. Pripravi se razbremenitev materiala in blaga znotraj menija zalog, izvede se prenos oziroma promet IM (Izdaja v maloprodajo) ter PR (Prejem blaga v maloprodajo) in končno tudi promet prodaje.

 

Kategorije: