Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 

Za obračun premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) je potrebno najprej urediti nastavitve za obračun.

 

Vnos nastavitev za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

V meniju Šifranti > Delavci, izberemo gumb Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

1. Naziv: vpišemo naziv PDPZ

2. Stranka: izberemo stranko, kateri bomo plačevali premijo (zavarovalnico)

3. Datum začetka: vnesemo datum začetka za obračunavanje premij

4. Datum konca: vnesemo datum konca obračunavanja premij

 

Podatki za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Model: Najprej izberemo model za PDPZ. Od modela je odvisno kakšna datoteka bo program pripravil za poročanje zavarovalnici pri zaključku obračuna plače.

Izberemo izmed:

 • Triglav ( Skupna pokojninska družba, Zavarovalnica Triglav, Alll Vzajemna pokojninski sklad Abanke )
 • IN2 ( Moja naložba, Slovenica, Druga penzija, Generali: Leon 1, Leon 2, Banka Koper, Prva pokojninska družba: PDD1, PDD2, PDD3, Zavarovalnica Maribor, Adriatic, Pokojninska družba A, Probanka )
 • KaD ( Kapitalska družba KAD )

 

Pri modelu Triglav vnesemo naslednje podatke:

 • Oznaka pokojninskega načrta (obvezen vnos),
 • Šifra podjetja,
 • Številka generalne police,
 • Ime administratorja.

 

Pri modelu IN2 vnesemo naslednje podatke:

 • Oznaka pokojninskega načrta (obvezen vnos),
 • Zavarovalnico,
 • Oznaka upravljalca,
 • Številka kolektivne pogodbe.

 

Pri modelu KaD vnesemo naslednje podatke:

 • Oznaka pokojninskega načrta (obvezen vnos),
 • Šifra pogodbe,
 • Šifra delodajalca.

 

Oznaka pokojninskega načrta: vpišemo oznako pokojninskega načrta iz pogodbe. Podatek se prepiše v datoteko xml.

 

Podatki za plačilni nalog

1. Račun stranke: izberemo TRR na katerega bomo plačevali znesek premij.

2. Namen: vnesemo besedilo, ki bo izpisano na plačilnem nalogu in plačilni listi.

3. Koda namena: izberemo kodo namena iz spustnega seznama.

4. Model in sklic: vnesemo model in sklic za plačilni nalog, ki se bo pripravil pri modelu Triglav.
 

Delavci

1. Delavec: izberemo delavca, kateri je prehodno vnesen v šifrantu delavcev.

2. Glede na izbrani model vpišemo še dodatne podatke za posameznega delavca (ti podatki se uporabljajo za pripravo datotek za poročanje zavarovalnici)

 

Pri modelu Triglav:

 • Številka police

 

Pri modelu IN2:

 • Številka pokojninskega načrta

 

Pri modelu KaD:

 • Šifra izjave,
 • Številka izjave.

 

3. Premijo plača delodajalec: izberemo v kolikor premijo PDPZ za račun zaposlenega plačuje delodajalec

4. Znesek premije: izberemo ustrezno polje

 • znesek
 • % od bruto plače

in vnesemo vrednost.

5. Premijo plača zaposleni: izberemo v kolikor premijo PDPZ poleg delodajalca plačuje tudi zaposleni iz svoje neto plače.

6. Znesek premije: izberemo ustrezno polje

 • znesek
 • % od bruto plače

in vnesemo vrednost.

7. Način izravnave premije: v kolikor premijo PDPZ plačujeta delodajalec in zaposleni hkrati,  izberemo način izravnave premije.

Izbira iz:

 • Najprej premija delodajalca, nato zaposlenega
 • Najprej premija zaposlenega, nato delodajalca
 • Samodejna izravnava (program upošteva polovico izračuna premije od delodajalca in polovico od delavca)

Če premijo plačuje samo delodajalec ali samo zaposleni, potem načina izravnave ne izberemo. Program premijo samodejno izravna do najnižje oziroma od najvišje premije (odvisna od zneska 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. do letnega zneska olajšave za PDPZ).

8. Kliknemo gumb Shrani

 • Na pogledu so prikazane nastavitve za PDPZ.

 

 

Obračun plače

Premijo PDPZ obračunamo pri obračunu plače in ta se tudi tiska na plačilni listini. Program samodejno predlaga izplačilo Obračun premije dodatnega pokojninskega zavarovanja vsem delavcem, ki imajo veljavne nastavitve za odtegljaj (datum začetka - datum konca) in jim izravna premijo v kolikor je prenizka oz. previsoka.

 

Kaj program pripravi?

Podatki o plačilu premij program upošteva v REK-1 obrazcu v polju 802 Premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in v analitičnem delu v polju B013 - Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja.

Program pripravi plačilne naloge za plačilo premij.

Obračun PDPZ je poknjižen v temeljnici.

Če premijo plača delodajalec, je znesek informativno prikazan na plačilni listini zaposlenega.

Kategorije: