Program ne zajame v obrazec ddv-o nabavno vrednost osnovnega sredstva

 

Osnovno sredstvo ni zajeto v obračunu ddv.

V predhodnem mesecu smo poravnali avansni račun in odbili DDV, račun smo prejeli v tekočem  mesecu.

Na temeljnici je zavedeno osnovno sredstvo, vendar ni upoštevano v obračunu DDV-ja.

Potrebno je, da na temeljnici  izdanega predplačila ročno uredite podatke za DDV, kjer vneste vrednost osnovnega sredstva.

 

 

 

Kategorije: