Prodaja v maloprodaji iz zalog veleprodaje - blagovno vodenje zalog

 

Razknjiževanje zalog med maloprodajo in veleprodajo

V primeru uporabe programa Saopnet POS in Minimaxa, imamo možnost vodenja prodaje znotraj menija "poslovanje" -> "maloprodaja", razbremenjevanje zalog pa vršimo prek menija "poslovanje" -> "zaloge".

Pri omenjenem gre za avtomatizem in nastavitve tega je potrebno urediti še znotraj menija "šifranti" -> "poslovalnice", s klikom na izbrano poslovalnico ter na polje "neposredna razbremenitev zalog s prodajo" in izbiro Skladišča za razbremenjevanje.

 

 

Dodatna možnost razbremenjevanje zalog z upoštevanjem materiala v sestavnici.

 

Kaj program naredi?

S prenosom prometa prek POS aplikacije, se samodejno razbremenijo zaloge znotraj veleprodaje, prenese promet izdaje v maloprodajo in potrdi promet prodaje znotraj istoimenskega menija.

 

Kategorije: