Prodaja v maloprodaji

 

 

Navodilo se nanaša na ročni vnos prodaje v količinski maloprodaji.

V meniju Poslovanje > Maloprodaja > v poslovalnici izberemo > Nov  > P Prodaja.

Za vnos prodaje v maloprodaji izpolnimo naslednja polja:

 

Vnos glave prodaje

1. Vnesemo Datum prodaje.

2. Številka > Program samodejno številči zaporedje prodaje, lahko pa jo tudi ročno urejamo.

3. Vnesemo Vezo.

 

Vnos vrstic artiklov

 

1. Če imamo več skladišč, izberemo skladišče za razbremenjevanje zaloge.

2. Izberemo artikel iz šifranta artiklov.

3. Količina - vnesemo količino artikla.

  • Če artikla ni na zalogi, program javi opozorilo "Artikel ima negativno zalogo".

4. Merske enote, cene, prodajna vrednosti, nabavne vrednosti, vrednost DDV in vrednost RVC-ja, pa ni možno vnašati. Podatki se prepišejo iz prevzema in ustrezno preračunajo RVC in DDV.

5. Vrstice shranimo s klikom na gumb .

6. Po končanem vnosu kliknemo Potrdi.

 

Kaj program pripravi?

Program razbremeni zalogo in pripravi temeljnico.

 

Kategorije: