Priprava plačilnega naloga - UPN brez vnosa zneska

 

V kolikor želimo pripraviti plačilni nalog in pri tem ne vemo dejansko kolikšen znesek bo položen, lahko pripravimo nalog brez vnosa zneska in nato naknadno -> ročno uredimo omenjeno.

 

 

 

 

Kaj program naredi?

Program bo s tiskanjem plačilnega naloga ustrezno pripravil UPN obrazec s praznim poljem pri vnosu zneska.

 

 

Kategorije: